Jsme tu pro vás...

Jak postupovat proti dlužníkům.

Určitě všichni víme, jak je nepříjemné, když na účtě chybí peníze a není pak možné cokoliv financovat. Jsme rádi, když peníze vymůžeme. Co ale s dlužníkem, který neustále platí s několika měsíčním zpožděním??

1. Nejprve si na shromáždění odhlasovat možnost vymáhání penále. Stanovit datum, do kdy má být zaplaceno.

2. Dlužníka doporučeným dopisem s doložkou informovat o tomto schváleném rozhodnutí.

3. Vyměřovat penále podle zápisu ze shromáždění.

4. Celou proceduru neustále opakovat.

Doporučené znění ustanovení ohledně vymáhání penále od dlužníků:
Stanovení splatnosti pro měsíční placení dlouhodobých záloh a příspěvků do fondu oprav.
Zálohy a příspěvky do fondu oprav jsou splatné dvacátý den, pokud tedy vlastník bytu neuhradí zálohy a příspěvky do konce tohoto měsíce, budou mu od následujícího měsíce počítány úroky z prodlení.

Za tento návod děkujeme předsedovi SVJ Malkovského 586 - Jaroslavu Molovi.