Jsme tu pro vás...

OBJEDNÁVÁNÍ BĚŽNÝCH OPRAV (nehavarijních)

OBJEDNÁVÁNÍ BĚŽNÝCH OPRAV (nehavarijních)

Vzhledem k neřízenému systému objednávání oprav v našem domě, který vedl k nadměrným nákladům, bude zaveden následující postup:

1. objednání opravy - bude hlásit údržbě vždy pouze člen výboru na základě Vašeho oznámení (nebude možné, kromě havárií, aby si kdokoliv zavolal a opravu si objednal).

členové výboru SVJ Malkovského 597 jsou:
Ferencová (telefonicky)
Binder (27 - 6. patro)
Jirkovská (37 - nástavba)
Medlín (33 - nástavba)

Nejvhodnější je poslat e-mail na : malkovskeho597@seznam.cz

2. Výbor dohodne s údržbou termín a čas, kdy bude práce vykonána a vyžádá si předpokládané náklady na opravu.

3. Výbor jako zadavatel práce následně zkontroluje, zda oprava byla provedena dle předem domluvených podmínek.

Žádáme Vás o dodržování tohoto postupu. Předejdeme tím neshodám o množství a kvalitě odvedené práce. Za ušetřené peníze si následně budeme moci dovolit i jiná vylepšení v našem domě.

Výbor Malkovského 597